Podmínky vrácení peněz

Objednali jste si zboží v našem obchodě, přišlo Vám domů a zjistili jste, že nesplňuje Vaše představy? Pak nám ho do 14 dnů od chvíle, kdy jste balíček převzali, můžete vrátit a nemusíte přitom uvádět žádný důvod. Postup najdete níže v tomto textu.

Vrácení peněz lze uplatnit odstoupením od smlouvy

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit (formulář pro odstoupení od smlouvy je jako příloha součástí potvrzovacího emailu objednávky). Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 1829 odst.1 písm a)  Občanského zákoníku má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.


Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, bez známek užívání. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.

 

Vrácení peněz lze uplatnit, pokud jsou dodrženy tyto podmínky:

  • Právo na vrácení peněz platí do 14dnů od doručení zboží.
  • Zboží nesmí být poškozené

 

Postup vrácení zboží

 

V případě, že jste se rozhodli odstoupit od Kupní smlouvy, postupujte, prosíme, takto:
 
1. krok: Pošlete nám emailovou zprávu na adresu info@manzetove-knoflicky.eu.
 
Do textu zprávy uveďte tento text: „V souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku tímto odstupuji od smlouvy ze  dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží a nákladů na dodání zboží z internetového obchodu na účet …. uveďte prosíme číslo účtu).“ Přidejte také Vaše jméno a příjmení, číslo účtu (pro vrácení peněz) a aktuální datum.
 
 2. krok: Po té zboží zašlete na níže uvedenou adresu. Výrobek by měl být, pokud možno, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím. Nejlépe pak bez jakýchkoliv známek použití.
 
Lukáš Židek
Náměstí svobody 18
60200  Brno
Česká republika
 
Do balíčku přidejte také průvodní dopis (ten může být shodný s textem o odstoupení od Kupní smlouvy zaslaný emailem na adresu info@manzetove-knoflicky.eu) a kopii faktury. Doporučujeme Vám zásilku pojistit proti případnému poškození či ztrátě při přepravě. Neposílejte prosím balík na dobírku, takové zásilky nebudou převzaty.
 
 3. krok: Částku za vrácené zboží i dopravné (pokud vracíte celou objednávku) Vám proplatíme na účet, který jste uvedli v průvodním textu. Zpravidla tak uděláme do 10 dní od doručení vráceného zboží, nejpozději však v zákonné lhůtě.
 
Kdy není možné od smlouvy odstoupit:
 
 na poskytování zboží, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 na dodávku zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

                                                    

Lukáš Židek
+420 737 953 953
info@manzetky.cz